Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

> Sadržaj žalbe ili zahtjeva za određivanjem privremene mjere | Pravnik u poduzeću
Nedostupan dokument, obavezna prijava
Do not fill this:

Primjer sadržaja: 

Sadržaj žalbe ili zahtjeva za određivanjem privremene mjere

Arhiva 5.2.2014, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.26.4 Sadržaj žalbe ili zahtjeva za određivanjem privremene mjere

Graf i Hrastinski

Žalba obvezno sadrži sljedeće podatke i dokaze:

- podatke o žalitelju (ime i prezime, adresa prebivališta – kada se radi o fizičkoj osobi – građaninu, naziv tvrtke i adresa sjedišta – kada se radi o pravnoj i fizičkoj osobi, odnosno odgovarajuće podatke o svakom subjektu koji čini zajednicu fizičkih i/ili pravnih osoba),

- podatke o zastupniku ili punomoćniku, s priloženom valjanom punomoći,

- naziv i sjedište naručitelja,

- predmet žalbe,

- broj objave,

- žalbeni navod (opis nepravilnosti i obrazloženje),

- dokaze,

- žalbeni zahtjev,

- dokaz o plaćanju naknade za pokretanje žalbenog postupka na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku (ova se odredba ne primjenjuje na tijela koja sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi nisu dužna platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka),

- potpis odnosno potpis i žig ovlaštene osobe, uz navod imena i prezimena odnosno naziva tvrtke i ovlaštene osobe, ispisan i tiskanim slovima.

Ako je žalba nerazumljiva ili ne sadrži sve podatke i dokaze, Državna komisija će u primjerenom roku od dana primitka žalbe na to upozoriti žalitelja i odrediti rok koji ne smije biti duži od 5 (pet) dana radi otklanjanja nedostataka. Ako se nedostaci žalbe ne otklone u utvrđenom roku, a po žalbi se ne može postupati, žalba će se odbaciti kao neuredna. Žalitelj može, uz žalbu koja ne sprječava nastavak postupka javne nabave, nastanak ugovora o javnoj nabavi odnosno nastanak okvirnog sporazuma, podnijeti prijedlog za određivanje privremene mjere. Predmet prijedloga za određivanje privremene mjere može biti sprječavanje:


Pristup imaju samo pretplatnici modula: 
PP profi | PP profi plus

 

Modul koji imate na raspolaganju:
%usermoduletitle

Prednosti portala Pravnik u poduzeću profi:
  • 20 novih stručnih članaka svaki mjesec

  • Obavijesti o zakonskim izmjenama

  • Garancija aktualnosti i ispravnosti sadržaja

  • Usluga odgovora stručnjaka na Vaša pitanja

  • Brzo pretraživanje sadržaja uz pomoć pojmovne tražilice

 >>više o PP profi

Získajte viac informácií o moduloch UAD profi

Trebate savjet pri odabiru pravog modula?